Czy można raportować do BDO i KOBIZE w niedzielę nie handlową?

ny dla ochrony środowiska i oceny ryzyka. Wszystkie firmy muszą zgłaszać do KOBIZE i BDO wytwarzanie odpadów. Odbywa

Czy można raportować do BDO i KOBIZE w niedzielę nie handlową? kobize usługi

Środek jest ważny dla ochrony środowiska

Polski rząd niedawno wprowadził nowe prawo, które nakłada na firmy obowiązek raportowania ilości wytwarzanych przez siebie odpadów. Środek jest ważny dla ochrony środowiska i oceny ryzyka.
Wszystkie firmy muszą zgłaszać do KOBIZE i BDO wytwarzanie odpadów. Odbywa


© 2019 http://gontbitumiczny.com.pl/