rtg zębów cieszyn

Szyjka jest częścią zęba łącząca koronę

W zależności od przyjętego podziału korona i korzeń są różnie definiowane. Według podziału zwanego anatomicznym, korona jest częścią zęba pokrytą szkliwem, z kolei korzeń anatomiczny jest to część zęba pokPublic/images/023.jpgDodane: 01-06-2019 07:25

Powrót do pełnej wersji: rtg zębów cieszyn